Leetselja peakraav

Veekogu nimetus:
Leetselja peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1162300
Kood:
1162300
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kaderna küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kuusiku küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Külaküla küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leisu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Nurste küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6519316 58°48'18"
Y 416440 22°33'14"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6516016 58°46'28"
Y 411977 22°28'41"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
8.3 km²
Pikkus lisaharudega:
6.9 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 11 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 7,9 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 8,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
6.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1162300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles