Tooma peakraav

Veekogu nimetus:
Tooma peakraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1031100
Kood:
1031100
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kärde küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6527145 58°51'48"
Y 631351 26°16'36"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
1.5 km
Suubumisjärk:
4
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6528163 58°52'24"
Y 628504 26°13'41"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
7.9 km²
Pikkus lisaharudega:
3.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 10,6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 8,1 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 7,9 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
3.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1031100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles