Velise jõgi

Veekogu nimetus:
Velise jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE1112700
Kood:
1112700
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Rumba küla; Raplamaa, Kehtna vald, Ahekõnnu küla; Raplamaa, Kehtna vald, Hiie küla; Raplamaa, Kehtna vald, Kärpla küla; Raplamaa, Kehtna vald, Lalli küla; Raplamaa, Kehtna vald, Nõlva küla; Raplamaa, Kehtna vald, Põllu küla; Raplamaa, Kehtna vald, Vastja küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Araste küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kangru küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Keskküla küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kesu küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kilgi küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kirna küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kojastu küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Kurevere küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Manni küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Nääri küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Ojapere küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Paisumaa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Päärdu küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Rääski küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Sääla küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Tõnumaa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Vaguja küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Valgu küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Valgu-Vanamõisa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Velise küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Velisemõisa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Veski küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Vigala-Vanamõisa küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Vängla küla; Raplamaa, Märjamaa vald, Võeva küla; Raplamaa, Rapla vald, Vahakõnnu küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Raplamaa, Kehtna vald, Lalli küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Rumba küla
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
5.2 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
867.8 km²
Pikkus lisaharudega:
82.9 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 852 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 867,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
74.7

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 158,08 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 409,38 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 726,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 68,6 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.VV/327661 Vee erikasutusluba lisa 1 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 20.06.2016

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1112700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles