Kariste järv

Veekogu nimetus:
Kariste järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2098500
Kood:
209850
Asukoht:
Viljandimaa, Mulgi vald, Abja-Paluoja linn; Viljandimaa, Mulgi vald, Päigiste küla; Viljandimaa, Mulgi vald, Veskimäe küla
Märkused:
kevadsuurvee Q 1% - 36 m3/s
30 p. keskmine Q 95% - 0,2 m3/s
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
Vanemad allikad:
Halliste sovh. Vana-kariste järve reguleerimine EM 1979
Eesti NSV järved ja nende kaitse Tln. 1977 Mäemets, A.
Halliste sovh. maakasutusplaan
Eesti jõgede valglate kataloog III EM 1980
;

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6445758 58°8'44" N
Y 579092 25°20'35" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
61,6 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,5 ha
Laius:
Pindala kokku:
62,1 ha
Maht, tuh m³:
1 600
Keskmine sügavus:
3,3 m
Kaldajoone pikkus:
7 538 m
Suurim sügavus:
7,2 m
Kaldajoone liigendatus :
0,193

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
128 km²
Veevahetus:
22 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 7,71 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 3,12 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 36,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 71,08 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2098500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles