Kärnjärv (Otepää Kärnjärv)

Veekogu nimetus:
Kärnjärv (Otepää Kärnjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2105100
Kood:
210510
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Mäha küla; Valgamaa, Otepää vald, Sihva küla
Märkused:
Otepää LP, Otepää pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6436019 58°2'32" N
Y 642910 26°25'12" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,2 ha
Pikkus, km:
340 m
Saarte pindala:
Laius:
250 m
Pindala kokku:
6,2 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
957 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,246

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,55 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,58 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,99 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,39 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2105100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles