Kivilöövi paisjärv

Veekogu nimetus:
Kivilöövi paisjärv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Lamboja veehoidla, Löövi paisjärv, Leevi paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2078240
Kood:
207824
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Veelikse küla
Märkused:
Kasutusmaht = 110 tuh m3
Kevadsuurvee Q 1% = 6,1 m3/s
Min. 30 p. keskmine 95% ületustõen. vooluhulk suvi-sügis = 0,004 m3/s

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6431261 58°1'10" N
Y 551518 24°52'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
2,7 ha
Maht, tuh m³:
212
Keskmine sügavus:
1,8 m
Kaldajoone pikkus:
956 m
Suurim sügavus:
4,3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,564

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
15,2 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,57 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,43 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,99 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2078240&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles