Kuremaa järv

Veekogu nimetus:
Kuremaa järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2055400
Kood:
205540
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Järvepera küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Kuremaa alevik; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Mooritsa küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Soomevere küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Toovere küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Vanavälja küla; Jõgevamaa, Jõgeva vald, Änkküla küla
Märkused:
Sisse- ja väljavooluga.R
egulaator asub järvest väljavoolul 1,1 km kaugusel uue ja vana jõe ühinemiskohal.
Kevadsuurvee Q 1% = 9,8 m3/s
Q san suvi-sügis = 0,004 m3/s
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
Vanemad allikad:
Kuremaa järve regul. EM 1979 (9083)
Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse
Eesti jõgede valglate kataloog I EM 1980;

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6511511 58°43'4" N
Y 647709 26°32'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
398,4 ha
Pikkus, km:
4 300 m
Saarte pindala:
0,1 ha
Laius:
1 300 m
Pindala kokku:
398,5 ha
Maht, tuh m³:
23 423
Keskmine sügavus:
5,9 m
Kaldajoone pikkus:
11 245 m
Suurim sügavus:
13,8 m
Kaldajoone liigendatus :
0,045

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
25,4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 4,49 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 110,26 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 11,14 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 55,05 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2055400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles