Diby järv / Dibyträske

Veekogu nimetus:
Diby järv / Dibyträske
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE2038200
Kood:
203820
Asukoht:
Läänemaa, Vormsi vald, Diby küla
Märkused:
Vormsi MKA, Diby pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6543322 59°1'36" N
Y 460098 23°18'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
07.03.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
9,6 ha
Pikkus, km:
610 m
Saarte pindala:
0,4 ha
Laius:
300 m
Pindala kokku:
10 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 742 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,277

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 8,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,74 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,32 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2038200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles