Veekogu nimetus:
Vuuhjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2153500
Kood:
215350
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Põnni küla
Märkused:
Kisejärve MKA, Kisejärve pv.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6392678 57°38'5" N
Y 692177 27°13'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
04.07.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,5 ha
Pikkus, km:
280 m
Saarte pindala:
Laius:
90 m
Pindala kokku:
1,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
629 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,667

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,66 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,92 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2153500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles