Veekogu nimetus:
Vaardi oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
Registrikood:
VEE1012900
Kood:
1012900
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Prange küla; Valgamaa, Otepää vald, Põru küla; Valgamaa, Otepää vald, Vaardi küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6432654 58°1'1"
Y 626515 26°8'27"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
10 km
Suubumisjärk:
3
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6434898 58°2'10"
Y 629555 26°11'36"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.7 km²
Pikkus lisaharudega:
5.2 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 7,8 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
5.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 11,64 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 51,33 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 26,43 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1012900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles