Veekogu nimetus:
Kurgjärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2140800
Kood:
214080
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kurgjärve küla; Võrumaa, Rõuge vald, Udsali küla
Märkused:
Väljavooluga.
Haanja LP, Haanja pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402049 57°43'26" N
Y 679850 27°1'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.06.2008, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
12,3 ha
Pikkus, km:
645 m
Saarte pindala:
Laius:
415 m
Pindala kokku:
12,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
4 m
Kaldajoone pikkus:
1 960 m
Suurim sügavus:
9,1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,254

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1,1 km²
Veevahetus:
1 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 22,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 10,38 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 0,79 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2140800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles