Veekogu nimetus:
Hopi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2045530
Kood:
204553
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõlunõmme küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Suuresadama küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sääre küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6537893 58°58'31" N
Y 436572 22°53'49" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
12,5 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0 ha
Laius:
Pindala kokku:
12,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 767 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,225

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,69 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 8,03 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 4,03 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m
Veekogu kallasrada 4 m 0,7 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 6 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2045530&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles