Oitme jõgi

Veekogu nimetus:
Oitme jõgi
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Oitme oja
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1171200
Kood:
1171200
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Aru küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Külma küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Linnaka küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Lõpi küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Oitme küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Pärsama küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Räägi küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Selja küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Triigi küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Viira küla; Saaremaa, Saaremaa vald, Õeste küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6482236 58°28'26"
Y 424984 22°42'51"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6494003 58°34'46"
Y 425637 22°43'17"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
35.3 km²
Pikkus lisaharudega:
13.1 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 34,7 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 35,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
13.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 17,2 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 271,95 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 32,98 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 138,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1171200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles