Virosi järv

Veekogu nimetus:
Virosi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2112300
Kood:
211230
Asukoht:
Põlvamaa, Räpina vald, Võiardi küla
Märkused:
* Orus lainjal sandurite alal. Kaldail liiv, õõtsik, sügavamal muda (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6436724 58°1'47" N
Y 692360 27°15'25" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
29.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
11,3 ha
Pikkus, km:
1 420 m
Saarte pindala:
Laius:
110 m
Pindala kokku:
11,3 ha
Maht, tuh m³:
400
Keskmine sügavus:
4 m
Kaldajoone pikkus:
3 023 m
Suurim sügavus:
10 m
Kaldajoone liigendatus :
0,426

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
15,8 km²
Veevahetus:
10 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Atsidotroofne e. mineraalmaa huumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 15,81 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 33,06 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 3,05 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2112300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles