Veekogu nimetus:
Katri luht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2086600
Kood:
208660
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Jõgela küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6457745 58°14'39" N
Y 381234 21°58'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
18.05.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
15,1 ha
Pikkus, km:
500 m
Saarte pindala:
Laius:
350 m
Pindala kokku:
15,1 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,7 m
Kaldajoone pikkus:
1 769 m
Suurim sügavus:
1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,186

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
0,5 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Pussa pkr. ja Silmaoja vahel (peavalgla nr 407)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,71 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 18,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,77 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 8,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2086600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles