Suurjärv (Rõuge Suurjärv)

Veekogu nimetus:
Suurjärv (Rõuge Suurjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2140300
Kood:
214030
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik
Märkused:
Haanja LP, Haanja pv.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
Üldandmed 1999. a.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402226 57°43'40" N
Y 674075 26°55'20" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
14.04.2020, Marina Borovkova
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
14,6 ha
Pikkus, km:
585 m
Saarte pindala:
Laius:
300 m
Pindala kokku:
14,6 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
11,9 m
Kaldajoone pikkus:
1 566 m
Suurim sügavus:
38 m
Kaldajoone liigendatus :
0,171

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
25,8 km²
Veevahetus:
4 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,65 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 8,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 18,68 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,63 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2140300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles