Veekogu nimetus:
Lelu kraav
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1161400
Kood:
1161400
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lelu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Ligema küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6521142 58°49'19"
Y 418514 22°35'21"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
8.5 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6517650 58°47'26"
Y 419398 22°36'21"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.1 km²
Pikkus lisaharudega:
3.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
3.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1161400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles