Rannametsa jõgi

Veekogu nimetus:
Rannametsa jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1150800
Kood:
1150800
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Nepste küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Rannametsa küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Sooküla küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Urissaare küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Uuemaa küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Võidu küla; Pärnumaa, Saarde vald, Laiksaare küla; Pärnumaa, Saarde vald, Pihke küla; Pärnumaa, Saarde vald, Reinu küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
180.4 km²
Pikkus lisaharudega:
31.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 173 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 180,4 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
31.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 308,67 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 37,82 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 74,66 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 595,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1150800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles