Veekogu nimetus:
Voki järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2120100
Kood:
212010
Asukoht:
Valgamaa, Otepää vald, Koigu küla; Valgamaa, Otepää vald, Truuta küla; Valgamaa, Otepää vald, Vidrike küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6430288 57°59'18" N
Y 650287 26°32'28" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
17 ha
Pikkus, km:
1 010 m
Saarte pindala:
Laius:
200 m
Pindala kokku:
17 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
7,3 m
Kaldajoone pikkus:
2 599 m
Suurim sügavus:
15 m
Kaldajoone liigendatus :
0,243

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
13,1 km²
Veevahetus:
3 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistunud veega järved (III)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline eutroofne e. kalgiveeline rohketoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 13,61 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 28,51 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,63 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2120100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles