Veekogu nimetus:
Kaurijärv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2052420
Kood:
205242
Asukoht:
Jõgevamaa, Jõgeva vald, Tooma küla
Märkused:
Endla LKA, Linnusaare raba loodusreservaat.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6528788 58°52'47" N
Y 626102 26°11'12" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,4 ha
Pikkus, km:
240 m
Saarte pindala:
Laius:
160 m
Pindala kokku:
2,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
770 m
Suurim sügavus:
3,7 m
Kaldajoone liigendatus :
0,511

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,29 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,79 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,02 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2052420&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles