Harku järv

Veekogu nimetus:
Harku järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2001300
Kood:
200130
Asukoht:
Harjumaa, Tallinn linn, Haabersti linnaosa
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6586709 59°25'0" N
Y 535124 24°37'6" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.03.2015, Kirke Narusk
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
162,9 ha
Pikkus, km:
2 000 m
Saarte pindala:
Laius:
1 160 m
Pindala kokku:
162,9 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1,6 m
Kaldajoone pikkus:
6 647 m
Suurim sügavus:
2,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,065

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
47,2 km²
Veevahetus:
5 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Hüpertroofne e. liigtoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 6,52 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 30,44 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 59,88 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 2,65 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2001300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles