Veekogu nimetus:
Kasse laht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Registrikood:
VEE2062810
Kood:
206281
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Hanila küla
Märkused:
Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6495183 58°35'45" N
Y 475293 23°34'30" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
69 ha
Pikkus, km:
1 700 m
Saarte pindala:
1,3 ha
Laius:
1 380 m
Pindala kokku:
70,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
6 027 m
Suurim sügavus:
0,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,136

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
48,2 km²
Veevahetus:
22 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 49,38 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 2,32 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 25,95 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 5,73 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2062810&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles