Veekogu nimetus:
Reiu jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1145400
Kood:
1145400
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Laadi küla; Pärnumaa, Häädemeeste vald, Reiu küla; Pärnumaa, Pärnu linn, Paikuse alev; Pärnumaa, Pärnu linn, Pärnu linn; Pärnumaa, Pärnu linn, Silla küla; Pärnumaa, Saarde vald, Ilvese küla; Pärnumaa, Saarde vald, Kalda küla; Pärnumaa, Saarde vald, Kalita küla; Pärnumaa, Saarde vald, Lanksaare küla; Pärnumaa, Saarde vald, Lodja küla; Pärnumaa, Saarde vald, Marina küla; Pärnumaa, Saarde vald, Metsaääre küla; Pärnumaa, Saarde vald, Rabaküla küla; Pärnumaa, Saarde vald, Ristiküla küla; Pärnumaa, Saarde vald, Surju küla; Pärnumaa, Saarde vald, Viisireiu küla; Pärnumaa, Tori vald, Tammiste küla
Märkused:
¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 2002, 118, 1714; RT I, 29.07.2011, 25).

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
9.1 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
905.5 km²
Pikkus lisaharudega:
78.2 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 917 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 905,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
72.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 727,03 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 160,97 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 350,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 68,21 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu kallasrada 10 m 2,68 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1145400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles