Ermistu järv

Veekogu nimetus:
Ermistu järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2082300
Kood:
208230
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Ermistu küla; Pärnumaa, Pärnu linn, Rammuka küla; Pärnumaa, Pärnu linn, Ranniku küla
Märkused:
Sisse- ja väljavooluga.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6470087 58°22'16" N
Y 498938 23°58'54" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
11.05.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
449,5 ha
Pikkus, km:
4 070 m
Saarte pindala:
4,8 ha
Laius:
1 750 m
Pindala kokku:
454,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
1,3 m
Kaldajoone pikkus:
21 779 m
Suurim sügavus:
2,9 m
Kaldajoone liigendatus :
0,076

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
32,3 km²
Veevahetus:
2 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 20,19 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 148,1 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 82,33 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 8,53 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2082300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles