Veskijärv (Sokari Veskijärv)

Veekogu nimetus:
Veskijärv (Sokari Veskijärv)
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2152330
Kood:
215233
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Tagakolga küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1158100_1, Peeli (RTL 2009, 64, 941)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6385601 57°34'53" N
Y 666609 26°47'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.07.2009
Viimane kanne:
20.07.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,5 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
0,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
359 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,143

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega 10-100 km2 (IB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 2,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,4 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,13 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2152330&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles