Külama jõgi

Veekogu nimetus:
Külama jõgi
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Külama peakraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1162000
Kood:
1162000
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Harju küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kabuna küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Külama küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Metsalauka küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Vanamõisa küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6511476 58°44'6"
Y 418111 22°35'9"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6511405 58°44'0"
Y 413195 22°30'3"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
13.6 km²
Pikkus lisaharudega:
5.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 13,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 13,6 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 13,6 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
5.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 13,56 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1162000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles