Vaskna järv

Veekogu nimetus:
Vaskna järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2144300
Kood:
214430
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Plaksi küla; Võrumaa, Rõuge vald, Purka küla; Võrumaa, Rõuge vald, Trolla küla
Märkused:
* Künkliku moreenmaastiku saviliivades. Kaldail kruus, liiv, sügavamal muda (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)
* Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6400666 57°42'36" N
Y 683303 27°4'33" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
36,5 ha
Pikkus, km:
1 410 m
Saarte pindala:
5,9 ha
Laius:
310 m
Pindala kokku:
42,4 ha
Maht, tuh m³:
661
Keskmine sügavus:
2,8 m
Kaldajoone pikkus:
9 501 m
Suurim sügavus:
9,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,357

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
11,1 km²
Veevahetus:
2 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, tumedaveelised järved (IV)
Limnoloogiline tüüp:
Semidüstroofne e. poolhuumustoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 3,12 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 32,3 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 58,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 7,66 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2144300&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles