Veekogu nimetus:
Lohja oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1080400
Kood:
1080400
Asukoht:
Harjumaa, Kuusalu vald, Hara küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
06.12.1999
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Järvest
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6602986 59°33'12"
Y 595554 25°41'23"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6604367 59°33'57"
Y 595082 25°40'55"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
15.7 km²
Pikkus lisaharudega:
2.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 15,9 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 15,7 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
2.6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 5,84 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 26,54 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 13,57 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1080400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles