Pirita jõgi

Veekogu nimetus:
Pirita jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE1089200
Kood:
1089200
Asukoht:
Harjumaa, Jõelähtme vald, Iru küla; Harjumaa, Jõelähtme vald, Loo alevik; Harjumaa, Jõelähtme vald, Nehatu küla; Harjumaa, Kiili vald, Metsanurga küla; Harjumaa, Kiili vald, Sõmeru küla; Harjumaa, Kose vald, Ahisilla küla; Harjumaa, Kose vald, Ardu alevik; Harjumaa, Kose vald, Kiruvere küla; Harjumaa, Kose vald, Kose alevik; Harjumaa, Kose vald, Kose-Uuemõisa alevik; Harjumaa, Kose vald, Krei küla; Harjumaa, Kose vald, Kukepala küla; Harjumaa, Kose vald, Nõmmeri küla; Harjumaa, Kose vald, Paunküla küla; Harjumaa, Kose vald, Puusepa küla; Harjumaa, Kose vald, Raveliku küla; Harjumaa, Kose vald, Ravila alevik; Harjumaa, Kose vald, Rõõsa küla; Harjumaa, Kose vald, Saarnakõrve küla; Harjumaa, Kose vald, Sae küla; Harjumaa, Kose vald, Saula küla; Harjumaa, Kose vald, Silmsi küla; Harjumaa, Kose vald, Sõmeru küla; Harjumaa, Kose vald, Tade küla; Harjumaa, Kose vald, Tuhala küla; Harjumaa, Kose vald, Vardja küla; Harjumaa, Kose vald, Võlle küla; Harjumaa, Rae vald, Karla küla; Harjumaa, Rae vald, Kautjala küla; Harjumaa, Rae vald, Lagedi alevik; Harjumaa, Rae vald, Limu küla; Harjumaa, Rae vald, Patika küla; Harjumaa, Rae vald, Suuresta küla; Harjumaa, Rae vald, Tuulevälja küla; Harjumaa, Rae vald, Vaidasoo küla; Harjumaa, Rae vald, Vaskjala küla; Harjumaa, Rae vald, Veneküla küla; Harjumaa, Rae vald, Veskitaguse küla; Harjumaa, Rae vald, Ülejõe küla; Harjumaa, Tallinn linn, Lasnamäe l.-osa; Harjumaa, Tallinn linn, Pirita l.-osa
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134)
¤ Lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL, 18.10.2002, 118, 1714).
¤ Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse" (RTL 2004, 87 1362): Vaskjala veehoidla paisust suubumiseni Soome lahte
¤ Kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse (RTL 19.02.2001, 22, 309) Paunküla ja Vaskjala profiilide vahelisel lõigul koos Pirita– Ülemiste veejuhtmega

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
06.06.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
807.8 km²
Pikkus lisaharudega:
116.7 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 799 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 807,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
106.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Osaliselt avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 1 049,91 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 92,8 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 1 934,42 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 10 m 9,61 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 233,83 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1089200&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles