Ristivälja jõgi

Veekogu nimetus:
Ristivälja jõgi
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Ristivälja peakraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1160700
Kood:
1160700
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Allika küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeküla küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kaasiku küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kogri küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mäeltse küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Ristivälja küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Villemi küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
19.07.2007
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6524284 58°51'6"
Y 427596 22°44'43"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
1.3 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6523591 58°50'47"
Y 434011 22°51'24"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
11.2 km²
Pikkus lisaharudega:
8.1 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 11,2 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 11,2 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 11,2 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
8.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 19,96 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1160700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles