Luguse jõgi

Veekogu nimetus:
Luguse jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1160800
Kood:
1160800
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Aadma küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kleemu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Leigri küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lelu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Luguse küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Männamaa küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Nõmmerga küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Pärnselja küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sülluste küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Utu küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Ühtri küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6529532 58°53'47"
Y 415337 22°31'52"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6518496 58°47'58"
Y 426802 22°44'1"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
97.1 km²
Pikkus lisaharudega:
19.8 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 98 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 97,9 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 97,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
19.8

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 44,95 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 204,12 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 21,07 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 403,63 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1160800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles