Luidja jõgi

Veekogu nimetus:
Luidja jõgi
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Luidja oja
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1162800
Kood:
1162800
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Hüti küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kiivera küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kopa küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Luidja küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Puski küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Villamaa küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Hüti küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6531485 58°54'48"
Y 411716 22°28'3"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Luidja küla
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6534497 58°56'23"
Y 408028 22°24'8"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
7.8 km²
Pikkus lisaharudega:
6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 7,6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 7,8 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 31,26 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 13,54 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 60,94 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1162800&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles