Vanaveski järv (Kõpu Vanaveski järv)

Veekogu nimetus:
Vanaveski järv (Kõpu Vanaveski järv)
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Vanaveski paisjärv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE2082850
Kood:
208285
Asukoht:
Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla
Märkused:
¤ Kuulub vooluveekogumisse 1140900_2, Kõpu Õisu järvest suudmeni (RTL 2009, 64, 941)
¤ kevadsuurvee Q 1% - 85 m3/s
30 p. keskmine Q 95% - 0,22 m3/s

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6469973 58°21'47" N
Y 578033 25°19'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
19.07.2019, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
0,7 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
0,1 ha
Laius:
Pindala kokku:
0,8 ha
Maht, tuh m³:
243
Keskmine sügavus:
1 m
Kaldajoone pikkus:
742 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
1,476

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
374 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed valgala suurusega >100-1000 km2 (IIB)
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,36 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,65 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,71 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2082850&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles