Veekogu nimetus:
Persulaht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2080500
Kood:
208050
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Asva küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6473100 58°23'41" N
Y 444334 23°2'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
4,4 ha
Pikkus, km:
400 m
Saarte pindala:
Laius:
150 m
Pindala kokku:
4,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 439 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,521

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Kuke pkr. ja Randvere küla vahel (peavalgla nr 477)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,59 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 7,01 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,47 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2080500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles