Veekogu nimetus:
nimetu
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2078750
Kood:
207875
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Siiksaare küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6465264 58°19'22" N
Y 434266 22°52'41" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
558 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,683

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Turja küla ja Lõve j. vahel (peavalgla nr 485)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,64 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,53 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,66 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2078750&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles