Reooja järv

Veekogu nimetus:
Reooja järv
Veekogu tüüp:
Paisjärv
Teised nimed:
Põhjakalda paisjärv, 1. Oruveski paisjärv
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE2088780
Kood:
208878
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Haljala vald, Palmse küla
Märkused:
Lahemaa RP, Lahemaa pv.
Pikapõllu ojal.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6599968 59°31'21" N
Y 610956 25°57'37" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.01.1984
Viimane kanne:
05.05.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad ja paisjärved, 1984. Perfokaardid.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,4 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,4 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
694 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,789

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
16,4 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,72 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,92 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 4,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2088780&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles