Veekogu nimetus:
nimetu
Veekogu tüüp:
Tehisjärv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2053460
Kood:
205346
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Muda küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6515527 58°46'19" N
Y 420802 22°37'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
1,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
1,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
659 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,807

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,8 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,9 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,69 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2053460&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles