Kohtla jõgi

Veekogu nimetus:
Kohtla jõgi
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE1070700
Kood:
1070700
Asukoht:
Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Aa küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Kopli küla; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Lüganuse alevik; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Püssi linn; Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Varja küla; Ida-Virumaa, Toila vald, Roodu küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
24.04.2020, Marina Borovkova
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Jõed kantud nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide ametlik nimestik", 1986.

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
8.4 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
186.5 km²
Pikkus lisaharudega:
15.1 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 189 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 186,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tugevasti muudetud veekogu
Pikkus, km:
12.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 574,77 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 39,98 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 76,66 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 305,94 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Keskkonnaload

L.KKL.IV-198338 Kompleksluba VKG OIL AS 31.12.2008
L.VV/325469 Vee erikasutusluba lisa 1 Sihtasutus Eesti Kaevandusmuuseum 01.01.2015

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1070700&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles