Vabriku oja

Veekogu nimetus:
Vabriku oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Registrikood:
VEE1147500
Kood:
1147500
Asukoht:
Pärnumaa, Häädemeeste vald, Laadi küla; Pärnumaa, Saarde vald, Metsaääre küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6459186 58°16'17"
Y 540339 24°41'14"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
17.1 km
Suubumisjärk:
2
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6459256 58°16'20"
Y 537742 24°38'35"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3.3 km²
Pikkus lisaharudega:
2.9 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 3,3 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
2.9

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 16,53 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 7,61 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 31,69 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1147500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles