Saarjärve oja

Veekogu nimetus:
Saarjärve oja
Veekogu tüüp:
Kraav
Teised nimed:
Pulli kraav
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE1159900
Kood:
1159900
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Kärinä küla; Võrumaa, Rõuge vald, Missokülä küla; Võrumaa, Rõuge vald, Põdramõtsa küla; Võrumaa, Rõuge vald, Põnni küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.1982
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6391283 57°37'18"
Y 693758 27°14'36"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6390719 57°37'1"
Y 692506 27°13'19"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
6.1 km²
Pikkus lisaharudega:
2.1 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 6 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 6,1 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
2.1

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid

Ei leitud ühtegi kirjet!

Kokku 0 kirjet 0 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1159900&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles