Veekogu nimetus:
Mõrrasilm
Veekogu tüüp:
Jõgi
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1700027
Kood:
1700027
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Väljamõisa küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
20.07.2015
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, 20.07.2015, kirja nr: 8.1-5/1696, veekogu registrisse kandmine

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Pihtla vald, Väljaküla küla
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Saaremaa, Pihtla vald, Väljaküla küla
Suudme tüüp:
Suubumine merre
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
Suubumisjärk:
0
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X
Y

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Pikkus lisaharudega:
0.3 km
Valgala kirjeldus:
Täpne valgala suurus teadmata, kuid jääb alla 10 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Pikkus, km:
0.2

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1700027&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles