Veekogu nimetus:
Tammelais
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2045100
Kood:
204510
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeranna küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Otste küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6537826 58°58'14" N
Y 413414 22°29'40" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
18,3 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
18,3 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,5 m
Kaldajoone pikkus:
2 241 m
Suurim sügavus:
1 m
Kaldajoone liigendatus :
0,195

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
41,8 km²
Veevahetus:
140 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,9 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 23,15 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,25 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 11,25 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2045100&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles