Virtsiku järv

Veekogu nimetus:
Virtsiku järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registrikood:
VEE2025400
Kood:
202540
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Vasavere küla
Märkused:
Kurtna MKA.
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6576872 59°16'51" N
Y 704401 27°35'14" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.02.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
2,1 ha
Pikkus, km:
210 m
Saarte pindala:
Laius:
150 m
Pindala kokku:
2,1 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
555 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,421

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Limnoloogiline tüüp:

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 0,23 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 3,55 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,59 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 1,58 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2025400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles