Poama järv

Veekogu nimetus:
Poama järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Väike-Poama järv
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2045220
Kood:
204522
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Poama küla
Märkused:
Eraldunud Poama järvest (204521). Nimeotsus KNN 05.07.2005

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6534479 58°56'19" N
Y 404890 22°20'52" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
04.01.2005
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
04.01.2005, Andmeallikas Eesti Põhikaart

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
6,5 ha
Pikkus, km:
Saarte pindala:
Laius:
Pindala kokku:
6,5 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
1 934 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,474

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Ei ole avalik ega avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 3,69 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 1,44 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 7,63 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2045220&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles