Põldealune laht

Veekogu nimetus:
Põldealune laht
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE2079500
Kood:
207950
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Siiksaare küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6463886 58°18'38" N
Y 435043 22°53'30" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
28.02.2017, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
30,6 ha
Pikkus, km:
1 100 m
Saarte pindala:
Laius:
450 m
Pindala kokku:
30,6 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
0,8 m
Kaldajoone pikkus:
3 241 m
Suurim sügavus:
1,5 m
Kaldajoone liigendatus :
0,169

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
1,1 km²
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:
Ranniku valgala Turja küla ja Lõve j. vahel (peavalgla nr 485)

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Rannajärved - kloriidirikkad järved, mille kaugus merest on ≤5 km (VIII)
Limnoloogiline tüüp:
Halotroofne e. soolatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu kallasrada 4 m 1,31 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 15,97 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 31,69 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 3,26 ha Veeseadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2079500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles