Piigandi järv

Veekogu nimetus:
Piigandi järv
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE2108400
Kood:
210840
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Heisri küla; Põlvamaa, Kanepi vald, Piigandi küla
Märkused:
* Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).
* Alluviaalseis setetes otsamoreenseljandike vahel. Kaldail liiv, kohati turvas (Loopmann, 1984. Suuremate Eesti järvede morfomeetrilised andmed ja veevahetus)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6433908 58°0'56" N
Y 664461 26°46'59" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
21.06.2015, Tõnu Raudsepp
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
44,2 ha
Pikkus, km:
1 950 m
Saarte pindala:
Laius:
400 m
Pindala kokku:
44,2 ha
Maht, tuh m³:
2 597
Keskmine sügavus:
6,2 m
Kaldajoone pikkus:
4 391 m
Suurim sügavus:
25,3 m
Kaldajoone liigendatus :
0,158

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
3 km²
Veevahetus:
0,3 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Oligotroofne e. vähetoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 4,42 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 1,76 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 45,86 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 22,49 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2108400&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles