Saarjärv (Misso Saarjärv)

Veekogu nimetus:
Saarjärv (Misso Saarjärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
Registrikood:
VEE2155000
Kood:
215500
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Põdramõtsa küla
Märkused:
Eutroofne ehk rohketoiteline järv (RTL 2001, 81, 1108).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6390340 57°36'49" N
Y 692366 27°13'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
05.05.2012, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
23,8 ha
Pikkus, km:
840 m
Saarte pindala:
0 ha
Laius:
530 m
Pindala kokku:
23,8 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
2,4 m
Kaldajoone pikkus:
2 940 m
Suurim sügavus:
4,4 m
Kaldajoone liigendatus :
0,197

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
4,9 km²
Veevahetus:
2 korda aastas
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, pehmeveelised, kloriidivaesed, kihistumata veega, heledaveelised järved (V)
Limnoloogiline tüüp:
Oligotroofne e. vähetoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 14,86 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 2,93 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 30,21 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 1,18 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2155000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles