Pühajärv (Matsimäe Pühajärv)

Veekogu nimetus:
Pühajärv (Matsimäe Pühajärv)
Veekogu tüüp:
Looduslik järv
Teised nimed:
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Registrikood:
VEE2042000
Kood:
204200
Asukoht:
Järvamaa, Paide linn, Võõbu küla
Märkused:

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6547893 59°3'39" N
Y 586919 25°30'54" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.06.1993
Viimane kanne:
22.06.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:
18.06.1993, Andmesiire Veekatastrist. Järved kantud veekogude nimistusse vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määrusele nr 184 «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine». Andmestiku aluseks "Eesti NSV järvede nimestik", 1964.

Mõõtmed

Veepeegli pindala:
5,6 ha
Pikkus, km:
340 m
Saarte pindala:
Laius:
230 m
Pindala kokku:
5,6 ha
Maht, tuh m³:
Keskmine sügavus:
Kaldajoone pikkus:
882 m
Suurim sügavus:
Kaldajoone liigendatus :
0,251

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
Veevahetus:
Valgala kirjeldus:

Tüpoloogiline kuuluvus

VRD järgi:
Veepeegli pindalaga alla 10 km2, vee keskmise karedusega, kloriidivaesed, kihistumata veega järved (II)
Limnoloogiline tüüp:
Kalgiveeline miksotroofne e. kalgiveeline segatoiteline

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 0,91 ha Veeseadus
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 50 m 5,19 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu kallasrada 4 m 0,36 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m 2,4 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE2042000&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles