Linnanõmme oja

Veekogu nimetus:
Linnanõmme oja
Veekogu tüüp:
Oja
Teised nimed:
Vesikond:
Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Registrikood:
VEE1056500
Kood:
1056500
Asukoht:
Jõgevamaa, Mustvee vald, Adraku küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Ulvi küla; Jõgevamaa, Mustvee vald, Võtikvere küla
Märkused:

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6533539 58°54'36"
Y 662718 26°49'29"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine paremalt
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
4.6 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6532960 58°54'9"
Y 668789 26°55'46"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
28.4 km²
Pikkus lisaharudega:
9.3 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 32,1 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 28,4 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Pikkus, km:
9.3

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd 100 m 192,45 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 23,03 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 11,86 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Veekogu ranna või kalda ehituskeeluvöönd 50 m 97,89 ha LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1056500&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles