Tammela jõgi

Veekogu nimetus:
Tammela jõgi
Veekogu tüüp:
Peakraav
Teised nimed:
Tammela peakraav
Vesikond:
Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registrikood:
VEE1160600
Kood:
1160600
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeküla küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kaasiku küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Nõmba küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Tammela küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Tubala küla; Hiiumaa, Hiiumaa vald, Viilupi küla
Märkused:
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.07.1996
Viimane kanne:
12.09.2016, Ruta Tamre
Esmase kande alusdokument:

Lähte asukoht

Veekogu:
Asukoht:
Lähete tüüp:
Kõrgus merepinnast:
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6532883 58°55'44"
Y 428201 22°45'11"

Suudme asukoht:

Veekogu:
Asukoht:
Suudme tüüp:
Suubumine vasakult
Kõrgus merepinnast:
Suubuva lisajõe suubumiskoha kaugus peajõe suudmest:
2.8 km
Suubumisjärk:
1
Koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6524657 58°51'22"
Y 434477 22°51'52"

Spetsiifilised andmed

Valgala pindala:
29.5 km²
Pikkus lisaharudega:
11.6 km
Valgala kirjeldus:
Valgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid. Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed: - 1986. aasta nimestikus - 31,4 km² - 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 29,9 km² - 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 29,5 km²
Tüpoloogiline kuuluvus VRD järgi:
Tehislik veekogu
Pikkus, km:
11.6

Kasutamine

Avalik kasutatavus:
Avalikult kasutatav
Kasutamise põhiotstarve:

Piiranguvöönd

Seotud dokumendid
Veekogu ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m 26,12 ha Veeseadus
Veekogu kallasrada 4 m 12,19 ha Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=VEE1160600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles